فکر می کنی باهوشی ؟ قدرت ذهن خود را با حل این معما بسنجید.

این مساله را انیشتین در قرن نوزدهم مطرح کرده بود و گفته شده است 98 درصد مردم دنیا قادر به حل آن نیستند. قدرت ذهن خود را با حل این معما بسنجید. لطفا تقلب  نکنید و سعی کنید خودتان پاسخ دهید،پیشنهاد میکنم برای حل مسئله سوال را روی یک برگه بنویسید توضیح اینکه هیچگونه کلک و حقه ای […]

این مساله را انیشتین در قرن نوزدهم مطرح کرده بود و گفته شده است 98 درصد مردم دنیا قادر به حل آن نیستند. قدرت ذهن خود را با حل این معما بسنجید.

لطفا تقلب  نکنید و سعی کنید خودتان پاسخ دهید،پیشنهاد میکنم برای حل مسئله سوال را روی یک برگه بنویسید

توضیح اینکه هیچگونه کلک و حقه ای در معما وجود ندارد و تنها منطق محض میتواند شما را به جواب برساند.

مسئله:

 • در خیابانی 5 خانه در 5 رنگ متفاوت وجود دارد.
 • در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت زندگی میکند.
 • این 5 صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت مینوشند، سیگار متفاوت میکشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری میکنند.

جزئیات مسئله: (راهنمایی)

 • مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی میکند.
 • مرد سوئدی، یک سگ دارد.
 • مرد دانمارکی چای می نوشد.
 • خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه ی سفید قرار دارد.
 • صاحب خانه سبز قهوه می نوشد.
 • شخصی که سیگار Pall Mall می کشد، پرنده پرورش می دهد.
 • صاحب خانه زرد سیگار Dunhill می کشد.
 • مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شیر می نوشد.
 • مرد نروژی در اولین خانه زندگی میکند.
 • مردی که سیگار Blends می کشد، در کنار مردی که گربه نگه میدارد زندگی میکند.
 • مردی که اسب نگهداری میکند، کنار مردی که سیگار Dunhill میکشد زندگی میکند.
 • مردی که سیگار Blue Master می کشد، آبجو می نوشد.
 • مرد آلمانی سیگار Prince می کشد.
 • مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.
 • مردی که سیگار Blends می کشد، همسایه ای دارد که آب می نوشد.

سوال:

کدام یک در خانه خود ماهی نگهداری میکند؟

 شما هم می توانید جز 2 درصدی که موفق به پیدا کردن جواب معما شدن باشید.

ارسال برای دوستان

جستجو

مقالات پربازدید